PODTROJICKÁ MASÁŽ

Neklasifikovatelná směs masážních technik a terapií - intuitivní postup pro každého návštěvníka podle jeho naladění, prvky klasických masáží, shiatsu, reflexních terapií plosky nohy, pulsové diagnostiky, Dornovy metody, kranisosakrální biodynamiky. Nic z toho v krystalické podobě a nic z toho opakovatelně.

RELAXACE - ODBLOKOVÁNÍ - MEDITACE

Podle hloubky vytvořené důvěry prožitky relaxace, odblokování, meditace a... a dále již za branou duchovní intimity. Nic nelze zaručit, nic nelze vyloučit.

PRŮVODCE - PROSTŘEDNÍK - VRÁTNÝ

vrátný OldaJsem průvodcem a prostředníkem - snažím se nepřekážet dějům, pro které jste si vybrali správné místo a správný čas. Možná přicházíte poznat sebe sama zase o kousek víc. Pak mohu být vrátným u brány do Vaší duše.

NAHLÉDNĚTE...